Iba’t Ibang Recipe ng Pares

Ang pares ay nagmula sa Quezon City noong 1979, puno ng lasa at kasaysayan. Lolita Tiu ang nagpasimula nito, na naging hit sa maraming Pilipino. Tampok ito kasama ang garlic…

Explore the Beauty of Camarines Norte

Venture into Bicol Region to find Camarines Norte tourism‘s charm. Pristine beaches meet stunning landscapes here, in the Philippines’ hidden corner. Rich history and vibrant culture await, making it a…